แสดง 2 รายการทั้งหมด

 • XANADU

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 111 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1999/2020
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  ภูเก็ต / ประเทศไทย
  ฐาน: 
  ภูเก็ต / ประเทศไทย
  USD 64,000  p/สัปดาห์ + ภาษี 12% + APA 30%
  (ราคาจดทะเบียนจาก 60,000 ยูโร)
 • MAHA BHETRA

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 90ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1994
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์3
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  ภูเก็ต / ประเทศไทย
  ฐาน: 
  ภูเก็ต / ประเทศไทย
  USD 5,000  p/day (รวมทุกอย่าง)
  (ราคาจดทะเบียน 165,000 บาท)