จุดหมาย ปลาย ทาง

ประเภท

ช่วงราคา

แสดง 337–344 ของ 347 รายการ

 • Silver Craft 31

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 19 ft
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2017
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  ภูเก็ต / ประเทศไทย
  ฐาน: 
  ภูเก็ต / ประเทศไทย
  USD 1,500  P/day รวมทุกอย่าง
  (ราคาเริ่มต้น 42,000 บาท)
 • Ocean Blue

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 30 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2018
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  สิงคโปร์
  ฐาน: 
  สิงคโปร์
  USD 700  
 • GULET 81

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 24
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2007
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  ฟิลิปปินส์
  ฐาน: 
  ฟิลิปปินส์
  ราคาตามคําขอ
 • Vittoria

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 18.3
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์3
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  สิงคโปร์
  ฐาน: 
  สิงคโปร์
  USD 1,400  4 ชั่วโมง
 • Why Knot 1

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 15.2 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  สิงคโปร์
  ฐาน: 
  สิงคโปร์
  USD 800  
 • Maserati 1

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 14.3
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  สิงคโปร์
  ฐาน: 
  สิงคโปร์
  USD 1,100  
 • Why Knot 2

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 14 ม.
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  สิงคโปร์
  ฐาน: 
  สิงคโปร์
  USD 700  
 • Victoria

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 13.1
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  สิงคโปร์
  ฐาน: 
  สิงคโปร์
  USD 800