จุดหมาย ปลาย ทาง

ประเภท

ชื่อเรือยอชท์

ช่วงราคา

แสดง 1–8 จาก 10 รายการ

 • MEMORIES TOO

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 100 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2018
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์5
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ / เมดิเตอร์เรเนียน
  ฐาน: 
  เอเธนส์
  USD 111,320  ต่อ/สัปดาห์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + APA
  (ราคาเริ่มต้นที่ EUR 92,000)
 • MEKANI

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 77 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2017
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ / เมดิเตอร์เรเนียน
  ฐาน: 
  เอเธนส์
  ราคาตามคําขอ
 • STAR LINK

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 91 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2008/2020
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ / เมดิเตอร์เรเนียน
  ฐาน: 
  เอเธนส์ / กรีซ
  USD 45,100  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาเริ่มต้นที่ EUR 35,000)
 • Myra

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 91 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2008
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ
  USD 45,100  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาเริ่มต้นที่ EUR 35,000)
 • Genny

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 80ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2020
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์5
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ
  USD 83,000  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาตามรายการจาก EUR 65,000)
 • ALTEYA

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 70 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2021
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ
  USD 57,500  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาเริ่มต้นที่ EUR 45,000)
 • CHRISTAL MIO

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 67 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2020
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์5
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ
  USD 41,000  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาตามรายการจาก EUR 32,000)
 • AETHER

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 67 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2018
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก / กรีซ
  USD 36,000  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาเริ่มต้นที่ EUR 28,000)