จุดหมาย ปลาย ทาง

ประเภท

ชื่อเรือยอชท์

ช่วงราคา

การแสดงผลลัพธ์เดียว

 • ALEXA

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 101 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2013
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  อินโดนีเซีย
  ฐาน: 
  โคโมโด
  USD 4,356  ต่อวัน + ค่าใช้จ่าย
  (ราคาตามรายการ EUR 3,600)