จุดหมาย ปลาย ทาง

ประเภท

ชื่อเรือยอชท์

ช่วงราคา

แสดง 7 รายการ

 • Genny

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 80 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2020
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์5
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ
  USD 83,000  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาตามรายการจาก EUR 65,000)
 • ALTEYA

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 70 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2021
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ
  USD 57,500  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาเริ่มต้นที่ EUR 45,000)
 • CHRISTAL MIO

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 67 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2020
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์5
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ
  USD 41,000  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาตามรายการจาก EUR 32,000)
 • AETHER

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 67 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2018
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก / กรีซ
  USD 36,000  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาเริ่มต้นที่ EUR 28,000)
 • ALOIA

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 67 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2020
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก / กรีซ
  USD 38,000  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาตามรายการ EUR 29,500)
 • World’s End

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 65 ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2010/2020
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์5
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  กรีซ
  USD 24,400  ราคาต่อ/สัปดาห์ + ภาษี + ค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆๆระหว่างล่องเรือ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันเรือ 30%
  (ราคาจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 19,000 ยูโร)
 • Fortuna Power Catamaran

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 50 ม.
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์0
  ฐาน: 
  ภูเก็ต
  USD 2,121  
  (จากราคาปกติ 69,000 บาท)