การแสดงผลลัพธ์เดียว

 • TANGO

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 139ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2006
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  ออสเตรเลีย
  ฐาน: 
  ชายฝั่งตะวันออก
  USD 260,600  ต่อสัปดาห์ + ภาษีสินค้าและบริการ + ค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  (ราคาจาก 240,000  ดอลลาร์ออสเตรเลีย)