จุดหมาย ปลาย ทาง

ประเภท

ชื่อเรือยอชท์

ช่วงราคา

แสดง 3 รายการ

 • Lady Azul

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 129ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2001
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์5
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  อินโดนีเซีย / ฟิลิปปินส์
  ฐาน: 
  อินโดนีเซีย / ฟิลิปปินส์
  USD 125,000  ต่ออาทิตย์ + ค่าใช้จ่าย
  (ราคาจดทะเบียนจาก 125,000 ยูโร)
 • GULET 81

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 81
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์2007
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์4
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  อินโดนีเซีย / สิงคโปร์
  ฐาน: 
  ฟิลิปปินส์
  ราคาตามคําขอ
 • ORIENTAL PEARL

  ความยาว
  ซิมป์สันชาร์เตอร์ 90ฟุต
  ปี
  ซิมป์สันชาร์เตอร์1997
  ห้องนอน
  ซิมป์สันชาร์เตอร์5
  พื้นที่ล่องเรือ: 
  อินโดนีเซีย
  ฐาน: 
  ฟิลิปปินส์
  USD 25,000  ต่อ/สัปดาห์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + APA